Nødvendige dokumenter ved takst

Selveier leilighet

 

•Fellesutgifter

•Forsikringsbevis

•Ligningsverdi

•Målebrev

•Offentlige avgifter

•Plantegninger

•Seksjoneringsbegjæring

•Skjøte / festekontrakt

•Tidligere takst

Eiet bolig

 

•Ferdigattest / brukstillatelse

•Forsikringsbevis

•Kommunale avgifter

•Ligningsverdi

•Målebrev

•Situasjonskart

•Skjøte / festekontrakt

•Tegninger

•Tidligere takst

Reklamasjonsvurdering

 

•Kjøpekontrakt

•Salgsoppgave/prospekt

•Takstdokumenter

•Tegninger

•Selgers egenerklæring (Skjema fra eiendomsmegler)

•Selgers egenerklæring (ved bruk av Boligsalgsrapport)

•Korrespondanse mellom involverte parter

•Eventuell materialbeskrivelse

Forhåndstakst

 

•Skjøte

•Målebrev

•Situasjonskart

•Reguleringsbestemmelser/planer

•Tillatelse til tiltak (Byggetillatelse)

•Tegninger

•Kjøpekontrakt

•Byggebeskrivelse

/leverandørbeskrivelse

•Budsjett

•Tilbud fra leverandører

•Eventuelle tinglyste rettigheter (f. eks veirett)

•Eventuelle geotekniskerapporter, støybergninger og lignende.

Næringstakst

 

•Oppdatert grunnboksblad

•Tinglyst skjøte

•Tinglyst festekontrakt

•Målebrev/kart eller delingsforretning

•Forsikringsbevis

•Oppgave over offentlige avgifter

•Oppgave over evt. festeavgift

•Opplysninger om reguleringsforhold

•Tegninger og situasjonskart

•Leieavtaler

•Ved taksering av eierseksjoner bør også komplett oppdelingsbegjæring foreligge.

•Brukstillatelse, oversikt over offentlige påbud (bygg, brann, helse, miljø, utslipp, forurensing m.m.)

•Gårdsregnskap

 

 

Boligsalgsrapport

 

•Utskrift av grunnboksblad, skjøte, festekontrakt eller annen dokumentasjon av

eiendomsbetegnelse.

•Tegninger av bygningen(e).

•Egenerklæring

 

 

Last ned egenerklæring her

© 2014 | Takst Sør as | takst@takst-sor.no | Mobil: 959 36 505 | Org.nr.: 988 442 623